Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya

Els socis del CIAC visiten ICN2

VISITA A ICN2

¿Cóm la nanociència pot ajudar a la industria del automòbil?

Un grup de socis del Clúster de la Indústria de L’automoció de Catalunya (CIAC) ha visitat  l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) seguint el programa de visites creuades entre socis del CIAC, situat al campus de la UAB,  per tal de conèixer de prop les possibilitats i serveis  que pot oferir aquest centre d’investigació al sector de l’automòbil. Com per exemple, la col·laboració en la creació i aplicació de nous materials, com el grafè, en el disseny de recobriments i  nanoestructures que millorin o afegeixin qualitats a les superfícies dels materials, en el desenvolupament de sistemes de control de qualitat a la nanoescala i en la caracterització i anàlisi de productes i materials.

En una primera exposició el Sr. Jordi Reverter, Director de l’Oficina de Transferència Tecnològica, va donar una visió general de l’organització i objectius del INC2.

L’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) és una fundació privada, sense ànim de lucre, fundada al 2003 amb l’objectiu d’arribar a ser un centre de reconeixement internacional de recerca en nanociència i nanotecnologia. El patronat està compost per el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Disposa d'un pressupost de 10 milions d’euros anuals, una meitat prové de fons públics i l’altra de projectes competitius. A més,  el ICN2, està  acreditat com a Centre d'Excel·lència Severo Ochoa.

 L’ICN2 forma part de CERCA, la xarxa de Centres de Recerca posada en marxa per la Generalitat de Catalunya com a pilar fonamental de l’estratègia a llarg termini per a fomentar el desenvolupament d’una economia basada en el coneixement i l’excel·lència, enfocada a la transferència  de tecnologia per millorar la competitivitat, estimular el creixement econòmic i contribuir al benestar de la societat.

L’Institut acull al voltant de 200 persones, de les quals 170 són investigadors. Formen un   equip altament qualificat, multidisciplinari i multicultural de perfil jove, la mitjana d'edat és de 35 anys,  entre els que hi ha sis becats  del ERC (European Research Council) . Actualment treballen en 17 grups de recerca.

L’ICN2 forma part també del Barcelona Nanotechnology Cluster-Bellaterra, comptant amb aproximadament uns  750 científics  i tècnics en àrees de materials, micro i nanotecnologies.

Posteriorment es van realitzar tres presentacions. La primera, sobre el “Grup de Materials Nous Orientats a l’Energia a càrrec del professor Pedro Gómez-Romero. A continuació, de la “Plataforma d’Impressió Flexible” pel Dr. Nikolaos Kehagias. I en darrer lloc, sobre el “Grup de Nanoestructures Fonòniques i Fotòniques” pel Dr. Francesc Alzina.

Seguidament,  els assistentes van accedir  a una part de les instal·lacions que formen el ICN2.   2000m2 equipats amb  tecnologies d'avantguarda, visitant els laboratoris del “Grup de  Nanoestructures Fonòniques i Fotòniques” i el de “Nanoelectrónica d’Òxids”.

Share

Volver a Noticias