Clúster de la Indústria d'Automoció de CatalunyaEL CIAC


QUI SOM?

El Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) és una associació sense ànim de lucre, oberta a les empreses vinculades al sector de l’automoció amb seu a Catalunya i que tinguin activitat d’R+D+I. El clúster no té dotació econòmica pública i es finança mitjançant les aportacions de les empreses associades. Des del moment de la seva constitució i fins a l’actualitat, més de 190 empreses vinculades al sector s’han adherit al clúster de l’automoció català. Aquest conjunt d’empreses factura una xifra superior als 20.000 milions d’euros i dóna ocupació a més de 40.000 persones.

El propòsit principal de l’associació és reforçar la competitivitat de la indústria de l’automòbil com a motor de l’economia catalana. Per aconseguir-ho, s’ha dissenyat un pla estratègic amb una sèrie d’objectius a curt, mitjà i llarg termini, que en garanteixen el desenvolupament en el nou marc industrial global.


OBJECTIUS

El principal objectiu del CIAC és reforçar la competitivitat de la indústria de l’automòbil com a motor de l’economia catalana, impulsant projectes que ajudin a generar ocupació i a situar la indústria de l’automoció catalana dins del context global. El clúster vol representar les gairebé 500 empreses que, de forma directa o indirecta, treballen per a l’automoció a Catalunya.JUNTA DIRECTIVALa junta directiva del CIAC la integren les cinc empreses fundadores, SEAT, NISSAN, GESTAMP, FICOSA i DOGA, conjuntament amb IDIADA, SIEMENS i RELATS.


Josep Maria
Vall

President

Sergio
Alcaraz

Vicepresident

Empresa: NISSAN MOTOR IBÉRICA

Carlos
Romaní

Vicepresident

Empresa: SEAT

Director Relacions Institucionals Grup Volkswagen / Espanya

Toni
Garcia

Tresorer

Empresa: DOGA

General Manager

Pere
Relats

Vocal

Empresa: RELATS

President
Chairman & CEO

Luis
Cano

Vocal

Empresa: FICOSA

Corporate Human Resources Director

Carles
Grasas

Vocal

Empresa: IDIADA

Chief Executive OfficerEQUIP DEL CIACEl CIAC disposa d'un equip altament capacitat en el sector de l’automoció. Els membres que el formen treballen amb les empreses i per a les empreses associades al clúster i destaquen per la qualitat, la professionalitat i el tracte personalitzat, sempre amb la intenció de satisfer les necessitats de l’associat.


Josep
Nadal

Clúster Manager

Marta
Pérez

Àrea de Presidència

Relacions Institucionals

Carlos
Cortés

Project Manager

Teresa
Tous

Departament de projectes

Gemma
Puig

Departament de comunicació

Ona
Rocamora

Project ManagerCONSTITUCIÓ CLÚSTEREl CIAC es presentà a la indústria de l’automoció i a la societat catalana el 24 d’abril de 2013 com una plataforma de cooperació i cohesió entre les empreses de l’automoció catalana i amb un nucli constituent format per les empreses SEAT, NISSAN, GESTAMP, FICOSA i DOGA. Amb els seus cinc socis fundadors, el CIAC quedà constituït com a resposta de millora d’un dels sectors més potents del nostre país, l’automoció.


Vídeo acte de constitució del CIAC


Vicenç
Aguilera

President

Sergio
Alcaraz

Vicepresident

Empresa: NISSAN MOTOR IBÉRICA

Juan Ramón
Rodríguez

Vicepresident

Empresa: SEAT

Toni
Garcia

Tresorer

Empresa: DOGA

Francesc
Perarnau

Secretari

Empresa: GESTAMP

Luis
Cano

Vocal

Empresa: FICOSACOMISSIONS

El CIAC treballa per augmentar la competitivitat del sector de l'automoció mitjançant la realització de projectes d’èxit. El nexe entre l’estructura del CIAC i els socis del clúster són les comissions que consten d’equips de treball formats per les diferents empreses sòcies, les quals poden treballar conjuntament CREANT, INNOVANT, ORGANITZANT, COMPETINT i PRODUINT. En aquest àmbit, les comissions tenen la finalitat d’encapçalar projectes per tal d'arribar a ser més forts, més productius i capdavanters tant individualment com conjuntament dins del sector.COMPETITIVITAT

MOBILITY

TECNOLOGIA

FORMACIÓ

LOGÍSTICA

SOSTENIBILITAT