Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya

JORNADA MATERIALS 4.0 AL SECTOR AUTOMOCIÓ
Els materials avançats i les seves tecnologies associades juguen un paper clau en la innovació dins del sector de l'automoció.

L'objectiu principal de la jornada és el de detectar noves aplicacions de materials avançats, productes i tecnologies que impulsin la competitivitat de les diferents empreses involucrades i millori la cadena de valor del sector d'automoció.

Per fer-ho, us portarem sis casos d'èxit reals aplicats a la indústria d'automoció, responent els principals reptes i prioritats, els quals recollirem en la mostra d'interès (veure full d'inscripció).
Amb les dades obtingudes es podrà realitzar una valoració i interpretar properes accions i grups de treball dins de la connexió dels materials avançats i del sector auto.

ORDRE DEL DIA

09:30h - Recepció dels assistents
10:00h - Benvinguda CIAC i ClústerMAV
10:15h - Primera sessió de ponències
11:15h - Coffee Break – Networking
11:45h - Segona sessió de ponències
12:45h - Taula rodona
13:30h - Cloenda


Share