Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya

PRIVACITAT DE DADES

En compliment de la normativa de dades de caràcter personal i d'acord amb la LO 15/1999, les dades de caràcter personal aportades a través de l'emplenament de qualsevol formulari existent en aquest lloc web formen part d'un fitxer de propietat del CIAC, Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya, per a la seva gestió i resposta a les consultes plantejades, així com per a la gestió comercial que en el seu cas ens vinculi.

Un cop enviades aquestes dades, l’usuari o client dóna el seu consentiment perquè formin part de l'esmentat fitxer que té per finalitat l'enviament de comunicacions de caràcter comercial o informatiu.

En compliment d'aquesta llei, el CIAC no realitzarà cap cessió total o parcial de les esmentades dades a cap empresa o organització ni les utilitzarà per a una altra finalitat que no sigui la descrita en el paràgraf anterior.

El titular de les dades podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes i termini establerts per la LO 15/1999, dirigint-se a:

Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
+34 93 476 72 57