Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya

PRIVACITAT DE DADES

En compliment de la normativa de dades de caràcter personal i d'acord amb la LO 15/1999, les dades de caràcter personal aportades a través de l'emplenament de qualsevol formulari existent en aquest lloc web formen part d'un fitxer de propietat del CIAC, Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya, per a la seva gestió i resposta a les consultes plantejades, així com per a la gestió comercial que en el seu cas ens vinculi.

Un cop enviades aquestes dades, l’usuari o client dóna el seu consentiment perquè formin part de l'esmentat fitxer que té per finalitat l'enviament de comunicacions de caràcter comercial o informatiu.

En compliment d'aquesta llei, el CIAC no realitzarà cap cessió total o parcial de les esmentades dades a cap empresa o organització ni les utilitzarà per a una altra finalitat que no sigui la descrita en el paràgraf anterior.

El titular de les dades podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes i termini establerts per la LO 15/1999, dirigint-se a:

Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
+34 93 476 72 57


CAPTACIÓ D’IMATGES

El CIAC informa de l’eventual captació d’imatges, en format fotogràfic i/o vídeo, durant els esdeveniments organitzats per l’entitat o en els que aquesta participi, i de la seva possible publicació en aquesta pàgina web o en altres mitjans de difusió (xarxes socials, materials publicitaris,...). No s’inclouran altres dades identificatives, però algunes de les persones que hi apareixen podrien ser fàcilment identificables. No s’abonarà cap contraprestació econòmica per la utilització d’aquestes imatges. En el cas que alguna persona estigui interessada en que la seva imatge no aparegui en cap material de difusió del CIAC, preguem ens ho indiqui a la següent adreça de correu electrònic: comunicacio@ciac.cat