Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya

CONDICIONS GENERALS D'ÚS D'AQUEST LLOC WEB, TITULARITAT, CONTINGUTS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és titularitat de l’Associació Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya, CIAC (en endavant "el titular"), amb domicili al passeig de Gràcia núm. 129 de Barcelona, amb CIF G66028978 i inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb número 50793.

La utilització d'aquest lloc web inclou tots aquells serveis i continguts posats a disposició de l'usuari, que, en accedir al lloc web, accepta sotmetre's a aquestes condicions generals.

Tots els continguts, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que puguin correspondre a aquests continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat del titular o dels seus legítims propietaris, i queden reservats tots els drets sobre aquests.

Segons el que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc web amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa del titular. En tots els casos, qualsevol reproducció total o parcial dels continguts d'aquest lloc web necessitarà autorització prèvia del titular i se n'haurà de citar la font.

La informació que es difon per mitjà d'aquest lloc web es fa únicament a títol informatiu i el titular es reserva el dret d'eliminar o suspendre'n la difusió, de manera total o parcial, així com modificar-ne l'estructura i el contingut sense avís previ, i pot, fins i tot, limitar o no permetre l'accés a aquesta informació.

L'accés als continguts d'aquest lloc web i l'ús que es pugui fer de la informació que conté són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i els serveis d'acord amb l’esmentat en aquestes condicions generals, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. El titular no garanteix ni es responsabilitza del contingut ni de la continuïtat d'aquest lloc web, i en cap cas no es responsabilitza dels danys o perjudicis que es puguin derivar de l'ús d'aquest lloc web o dels seus continguts.

Els enllaços i l'hipertext presents en aquest lloc web que possibilitin accedir a l'usuari a prestacions i serveis oferts per tercers no pertanyen ni es troben sota el control del titular d'aquest lloc web, i el titular no es fa responsable ni de la informació que contenen ni de qualsevol efecte que puguin derivar d'aquesta informació o del seu ús.

El titular es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que, per qualsevol mitjà, aporten els usuaris o editors que puguin vulnerar el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu criteri, no siguin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el titular no és responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums o altres eines de participació que puguin desenvolupar-se.