Clúster de la Indústria d'Automoció de CatalunyaEL CIAC


QUI SOM?

El Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) és una associació sense ànim de lucre, oberta a les empreses vinculades al sector de l’automoció amb seu a Catalunya i que tinguin activitat d’R+D+I. El clúster no té dotació econòmica pública i es finança mitjançant les aportacions de les empreses associades. Des del moment de la seva constitució i fins a l’actualitat, més de 190 empreses vinculades al sector s’han adherit al clúster de l’automoció català. Aquest conjunt d’empreses factura una xifra superior als 20.000 milions d’euros i dóna ocupació a més de 40.000 persones.

El propòsit principal de l’associació és reforçar la competitivitat de la indústria de l’automòbil com a motor de l’economia catalana. Per aconseguir-ho, s’ha dissenyat un pla estratègic amb una sèrie d’objectius a curt, mitjà i llarg termini, que en garanteixen el desenvolupament en el nou marc industrial global.


CONSTITUCIÓ DEL CIACEl CIAC es presentà a la indústria de l’automoció i a la societat catalana el 24 d’abril de 2013 com una plataforma de cooperació i cohesió entre les empreses de l’automoció catalana i amb un nucli constituent format per les empreses SEAT, NISSAN, GESTAMP, FICOSA i DOGA. Amb els seus cinc socis fundadors, el CIAC quedà constituït com a resposta de millora d’un dels sectors més potents del nostre país, l’automoció.


OBJECTIUS

El principal objectiu del CIAC és reforçar la competitivitat de la indústria de l’automòbil com a motor de l’economia catalana, impulsant projectes que ajudin a generar ocupació i a situar la indústria de l’automoció catalana dins del context global. El clúster vol representar les gairebé 500 empreses que, de forma directa o indirecta, treballen per a l’automoció a Catalunya.JUNTA DIRECTIVALa junta directiva del CIAC la integren les cinc empreses fundadores, SEAT, NISSAN, GESTAMP, FICOSA i DOGA, conjuntament amb IDIADA, SIEMENS i RELATS.


Josep Maria
Vall

President

Sergio
Alcaraz

Vicepresident

Empresa: NISSAN MOTOR IBÉRICA

Xavier
Ros

Vicepresident

Empresa: SEAT

Vicepresident executiu de Recursos Humans

Toni
Garcia

Tresorer

Empresa: DOGA

General Manager

Pere
Relats

Vocal

Empresa: RELATS

President
Chairman & CEO

Luis
Cano

Vocal

Empresa: FICOSA

Corporate Human Resources Director

Carles
Grasas

Vocal

Empresa: IDIADA

Chief Executive OfficerEQUIP DEL CIACEl CIAC disposa d'un equip altament capacitat en el sector de l’automoció. Els membres que el formen treballen amb les empreses i per a les empreses associades al clúster i destaquen per la qualitat, la professionalitat i el tracte personalitzat, sempre amb la intenció de satisfer les necessitats de l’associat.


Marta
Pérez

Àrea de Presidència

Relacions Institucionals

Ferran
Verdejo

Gerent

Josep
Nadal

Project Manager

Clàudia
Bas-Cutrina

Departament de projectesCOMISSIONS

El CIAC treballa per augmentar la competitivitat del sector de l'automoció mitjançant la realització de projectes d’èxit. El nexe entre l’estructura del CIAC i els socis del clúster són les comissions que consten d’equips de treball formats per les diferents empreses sòcies, les quals poden treballar conjuntament CREANT, INNOVANT, ORGANITZANT, COMPETINT i PRODUINT. En aquest àmbit, les comissions tenen la finalitat d’encapçalar projectes per tal d'arribar a ser més forts, més productius i capdavanters tant individualment com conjuntament dins del sector.COMPETITIVITAT

E-MOBILITY

TECNOLOGIA

FORMACIÓ

LOGÍSTICA

SOSTENIBILITAT