Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya

5è Racó d'Innovació - Convocatòria 2018


El Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya ofereix, en la seva cinquena edició (novembre de 2018), la possibilitat de que qualsevol empresa, start-up, universitat o centre tecnològic, doni visibilitat a conceptes innovadors per a la indústria de l’automoció. 

Es tracta d’una gran oportunitat perquè desenvolupaments innovadors de tecnologia, producte, procés o servei, que hagin sigut concebuts per ser aplicats en l’automoció en el seu sentit més ampli, siguin donats a conèixer en un fòrum de professionals i experts.



Per participar en el procés s’ha d’omplir el formulari d’inscripció i emplenar-lo amb les dades de contacte i la informació dels conceptes innovadors per a la indústria de l’automoció i la millora de la mobilitat  abans del 28 de setembre de 2018.

És comunicarà abans del 19 d’octubre de 2018 la decisió als responsables de les innovacions que hagin estat seleccionades, per què puguin preparar un roll up.

Els 15 projectes seleccionats disposaran d’un espai de presentació on exposar-los, i on es puguin atendre les preguntes dels assistents. 

Share

Tornar a Notícies